Kivihiilivoimalaitos, Babelan, Indonesia

07.07.2011

PT. Cikarang Listrindo Power Company aikoo rakentaa ja ottaa käyttöön uuden kivihiilivoimalaitoksen Babelanissa, Indonesiassa. Laitoksen teho tulee olemaan 420 MW sähköä. Voimalaitos tulee käsittämään kolme identtistä yksikköä, kunkin teho 140 MW. Projektin ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan kaksi yksikköä. Voimalaitoksen maatyöt ovat parhaillaan käynnissä ja käyttöönotot on suunniteltu vuodelle 2016. Voimalaitos tulee olemaan merkittävä lisä Listrindon voiman tuotantoon Cikarangissa, jossa on 6 CCGT yksikköä, yhteensä 700 MW sähköntuotantoa. Listrindo investoi nyt ensimmäistä kertaa kivihiileen. Samaan aikaan Listrindo on myös aloittamassa uutta kaasuturbiinivoimalaitosta MM2100 teollisuusalueella Bekasissa. Tästä projektista on kerrottu toisessa uutisessamme.

Voimalaitos tulee sijaitsemaan Muara Baktissa, Babelanissa, joka Bekasin aluetta noin 20 km itään Jakartasta. Tontti on CBL joen rannalla, noin 10 km kohdasta, jossa CBL joki laskee mereen (Java Sea).

Metso Power Oy on valittu kattilatoimittajaksi. Kattilat tulevat olemaan kiertopetikattiloita (CFB, höyryarvot 134 kg/s, 130 bar, 543C ). Höyryturbiinit toimittaa Siemens ja SPX ilmajäähdytteisen lauhduttimen. Projektin hankintavaihe on yhä meneillään.

Omistaja on valinnut AF-Consultin Owner’s Engineeriksi. AF-Consultin kumppanina toimii A-Power Systems Oy paikallisena konsulttina Indonesiassa. Tilaus käsittää laitoksen perussuunnittelun, hankintapalvelut, toimittajien suunnitelmien tarkistukset ja projektin hallinnan. Owner’s Engineer johtaa myös toteutuksen aikaista valvontaa toimien myös Projektin Johtajana, Site Managerina ja rakennustöiden valvojana.

Projektin pääaikataulun mukaan käyttöönotot ovat 2016 ja vastaanotot 2017. Projekti työllistää paikallisesti Indonesiassa 1500 ihmistä rakennus- ja asennushuipun aikana.

Maanparannustyöt ovat käynnissä. Maan painumista vauhditetaan alipainekuormituksella, mikä nopeuttaa sitä oleellisesti. Kun tätä tekniikkaa sovelletaan, asennetaan ensin pystysuoria salaojia tiheästi ja salaojat yhdistetään maanpinnalla horisontaalisilla putkilla. Sitten maapohja peitetään tiiviillä muovimembraanilla (matolla) ja vesi imetään sen alta suuritehoisilla alipainepumpuilla. Salaojaputket johtavat veden alueen ulkopuolelle. Tämän vakuumikuormituksen lisäksi käytetään lisäkuormituksena maakerrosta. Tällä menetelmällä normaalisti vuosia vaativa maapainuminen saadaan muutamaan kuukauteen.

Lisätiedot:
Aarne Pehkonen, Project Manager, Tel: +62 811 942 986
Hannu Hirvelä, Site Manager, Tel: +62 811 186 1211