Palvelut

Voimalaitokset

A-Power Systems Oy on voimalaitosprojektien toteuttaja.

Yhdessä asiakkaittemme kanssa olemme toteuttaneet CHP-laitoksia, joista suurin on 2000 MW sähköä. Olemme olleet mukana rakentamassa erilaisia CHP voimalaitoksia ja useita kombivoimalaitoksia eri puolella maailmaa.

Omistajan edustajana otamme vetovastuun voimalaitoksen rakentamisesta. Teemme voimalaitoksiin perussuunnittelun lisäksi hankintasuunnitelmat ja valvomme että toimittajat ja urakoitsijat noudattavat sopimuksiaan.

Kattilasuunnittelu

A-Power Systems suunnittelee kattilan asiakkaalle räätälöitynä niille polttoaineille ja käyttöarvoille, jotka ovat kokonaistaloudellisesti edullisimmat. Olemme toteuttaneet myös lukuisia saneerausprojekteja, joissa kattilan tehoa tai polttotekniikkaa on muutettu tai tehoa lisätty.
  • Öljy-, kaasu ja kiinteän polttoaineen kattilat
  • Polttotekniikat kuten BFB ja CFB tekniikan, arina- ja pölypolton
  • Lämmönvesi-, kuumavesi - ja höyrykattilat
  • Levy-, tuliputkitulitorvi- ja vesiputkikattilat

Kattilalaitokset

A-Power Systems on toteuttanut kattilalaitoksia 250 MW:iin asti. Useassa kohteessa olemme tehneet koko laitoksen suunnittelun mukaan lukien kattilat, prosessi-, mekaaninen, sähkö- ja automaatiosuunnittelun.