Företag

A-Power Systems grundades år 2000. Vi är en ingenjörsbyrå som arbetar tillsammans med våra kunder i alla faser av projektet: planering, upphandling och förverkligande.

Vår planeringsverksamhet omfattar ångpannor, pannanläggningar, kraftanläggningar eller fjärrvärmeverk. Även energiutredningar ingår i vårt specialområde.

Vi arbetar tillsammans med våra kunder genom att ta ansvar för upphandlingprocessen. Vi tar fram tekniska specificationer, upphandlings dokument och utför offertförfrågningar. Tillsammans med våra kunder förhandlar vi och färdigställer leveransavtalen med leverantörerna.

Som representant för vår kund tar vi ansvar för projektets förverkligande. Vanligen sker detta genom att våra experter inkluderas i kundens egen projekt organisation där vi kan övervaka att leverantörer och entrepenörer följer sina avtal.

Vi är en flexibel partner i investeringsprojekt. Vår personal har vid erfarenhet och vi tar tillsammans med våra samarbetspartners fram de resurser som projektet kräver.

A-Power Systems är också en pålitlig partner i finansiellt avseende. Företaget har trippel A-status.