Koleldad Kraftverksanläggning, Babelan, Indonesia

07.07.2011

PT. Cikarang Listrindo har mening att bygga och driva en ny koleldad kraftverksanläggning i Babelan, Indonesien. Kapacitet av anläggningen kommer att vara 420 MW el. Kraftverket omfattar tre identiska enheter, var och en 140 MW. I första steget bygger man två enheter. Markarbeten hålls på att drivas i dagsläget och idriftagningen planeras att äga rum 2016. Denna anläggning kommer att öka väsentligt kraftproduktion av Listrindo som har i dag sex stycken kombi cyklar i Cikarang, tillsammans 700 MW el. Listrindo investerar nu första gången på kol. Samtidigt investerar Listrindo också på ett ytterligare kombi anläggning på industriella området MM2100 i Bekasi. Vi har berättat om detta i en nyhet under.

Kraftverket skall ligga i Muara Bakti i Babelan vilket är en del av Bekasi ungefär 20 km till öst från Jakarta. Tomten är vid CBL å, ca 10 km från havet Java Sea.

Metso Power Oy har valts leverera pannor (CFB, cirkulerande fluidbäddar, ångdata 134 kg/s, 130 bar, 543C ), Siemens ångturbiner och SPX luft kylda kondensor. Upphandlingar är ännu på gång.

Ägaren har val ÅF-Consult att jobba som Ägarens Representant, d.v.s. Engineer. A-Power Systems AB är underkonsult och Parter till AF-Consult i. Beställningen omfattar anläggningens grund design, upphandling service, besiktning av leverantörs ritningar och projekt management. Engineer leder även övervakningen under implementeringen. Projekt Manager och Site Manager är APS’s personal. Enligt tidsplan idriftagningen skall ske 2016 och övertagningen 2017. Projektet ger sysselsätning för 1500 människor vid toppen av installation och konstruktionsarbeten.

Markförbättringsarbeten är på gång. Sänkningen, d.v.s. tätningen accelereras med vakuumbelastning. Denna metod förkortar tätningstid väsentligt. Vid användning av denna metod installerar man först vertikala täckdiken i marken i tätt nät och rör anslutas till horisontella rör som samlar vatten och leder det utanför området. Hela området täcks med plastik membran (matt) och sen pumpar man vakuum under membran. Sidorna av membran tätas i diken med mark. Man kan även använda ytterligare markbädd på membran. Markvikt ökar belastningen och accelererar ytterligare sänkningen. Detta skede tas normalt 2-3 månader men med konventionella metoder det kan ta år.

Aarne Pehkonen, Project Manager, Tel: +62 811 942 986
Hannu Hirvelä, Site Manager, Tel: +62 811 186 1211