Fast bränsle eldad panna till Kemiösaaren Lämpö Oy, Finland

12.07.2011

JSC Komforts leverade en fast bränsle eldad rosterpanna till Kemiösaaren Lämpö Oy, Taalin tehdas, Finland. Planora Oy var huvudkonsult för projektet.

Komforts beställde panndesign från A-Power System AB. Order omfattade huvud design med värmetekniska och hållfasthetsberäkningar. Planora gjorde alla verkstadsritningar. Kapasitet av pannan är 3,6 MW och design data 10 bar, 160C. Pannan kan eldas med alla fasta bränslen på stor fuktighetsområdet. Rosterna var Komforts egna design.