Tjänster

Kraftverk

Tillsammans med våra kunder har vi förverkligat CHP-anläggningar av vilka den största är 2000 MWe. Vi har deltagit i uppförandet av olika CHP och kombikraftverk i oika delar av världen.

Som representant för våra kunder tar vi ledningen av kraftverks projektet. Förutom grundläggande planering av kraftverket tillhandahåller vi också tekniska specifikationer, offertförfrågningar samt deltar i underhandlingar och övervakar att leverantörer och entrepenörer följer sina avtalsenliga förpliktelser.

Beräkning och planering av pannor

A-Power Systems planerar och skräddarasyr pannor och pannanlägningar utgående från kundens bränsle och driftsparametrar med fokus på totalekonomisk lönsamhet. Vi har också utfört ett flertal saneringsprojekt där pannas effekt har ökats eller bränslet bytts ut.

  • Olja, gas och fasta bränslen
  • Olika förbrännings teknologier: bädd- (BFB, CFB), rost- och pulverbrännare
  • Varmvatten-, hetvatten- och ångsystem
  • Plåtpanna, eldrörspanna, vattenrörspanna

Beräkning och planering av pannanläggningar

A-Power Systems har förverkligat pannanläggningar upp till 250MW. I flera fall har planeringen av hela pannanläggningen inkluderande process-, mekanisk-, elektrifiering-, och automation utförts av A-Power Systems.